×

خدمات

امنیت اطلاعات و فناوری مستمر و سریع و روند رو به رشد استفاده از آن در سازمان به دلیل پیشرفت در نگهداری آنها، بزرگترین چالش در عصر فناوری اطلاعات و حفاظت از اطلاعات در برابر دسترسی به شمار می رود. امروزه امنیت اطلاعات غیرمجاز تلقی می شود، تغییرات، خرابکاری و افشاء، یک ضرورت و اجتناب از اطلاعات، باید به عنوان فرآیندی برای تمامی سازمان های رایانه ای تلقی شود. از این رو امنیت دارایی های سیستم است. حیاتی است و نیاز به مدیریت مؤثر دارد.

image

مشــاوره، طــراحی و نظارت

مشاوره، طراحی و نظارت 3 اصل مهم در پیادهسازی پروژههای IT میباشند. همواره در پروژههـا، تیمهای نظارتی و مشـاورین پویا در جهتدهـی صحیح رونـد طراحی، اجرا و بهـرهبـرداری از یک پروژه  نقش بسزایی دارند. کسب اطمینان از تأمین نیازمندیها و الزامات پروژه از یک سو و اجرای دقیق و صحیح آنها در موعد مقرر و همچنین منطبق با دستـورالعمل و استـانداردهای بروز و متعارف جهانی، اهمیت استفاده از مشـاوره، طراحی و نظارت بر پروژههای IT را بیان میکنند. رشکت پرشیاسیس خـاورمیانه با نیـازسنجی دقیق، بررسی زیرساختهـا، شنـاخت اسرتاتـژی، هزینـه منطقـی و منـاسب، طراحی و آنالیز سختافزاری، برنـامهریزی زمانی و پیشبینی نیـازهای آتی سازمانهـا، اقدام به ارائـه خدمات در این زمینه میمناید.

image

نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتــری و دیتـا سنتــر

با توجه به اینکه امروزه شبکه های کامپیوتری زیر ساخت لازم برای استفاده از منابع فیزیکی و منطقی را در یک سازمان فراهم می نماید و در بسیاری از سازمانهـا ارتباطات دیتا، صدا، تصویر و... بر روی این بستر ارائه میگردد لذا طراحی، نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری و دیتا سنتر میبایست با در نظر گرفنتن شرایط و سیاست های سازمان، انجام گردد. در طراحی و پیاده سازی شبکه و دیتا سنتر باید مواردی مانند سرویس ها و خدمات مورد نیاز سازمان، پروتکل ها و فاکتورهای امنیتی، وسعت شبکه، نیازسنجی برای چند سال آینده و... در نظر گرفته شود. شرکت  پرشیاسیس خاورمیانه با داشتن  متخصصین مجرب و با تکیه بر دانش بروز و تجربه متخصصین خود توانسته است نیازهای مشتریان  را در این زمینه برآورده سازد.

 

 

image

پشتیبـانـی و نگهـداری شبکه

شبکه و دیتا سنتر باید مواردی مانند سرویس ها و خدمات مورد نیاز سازمان، پروتکل ها و فاکتورهای امنیتی، وسعت شبکه، نیازسنجی برای چند سال آینده و... در نظر گرفته شود. شرکت  پرشیاسیس خاورمیانه با داشتن  متخصصین مجرب و با تکیه بر دانش بروز و تجربه متخصصین خود توانسته است نیازهای مشتریان  را در این زمینه برآورده سازد.

با توجه به رشد و نفوذ فناوری اطلاعات در تمامی حوزه های کسب

و کار، پشتیبانی و نگهداری شبکه هـای کامپیوتری در حال حاضر اصلی ترین نیاز شرکت ها ، موسسات، سازمانها و ... در حوزه فناوری اطالعات میبـاشد.

شرکت پرشیـاسیس خاورمیـانه با داشتن  تجربه طولانی در این زمینـه، بهتـرین خدمـات پشتیبـانی و نگهـداری در دو بخش سخت   افزار شبکه شامل سیستم های کامپیوتری، UPS، سرورها ،... و نرم افزار شبکه شامل نگهداری از نرم افزارهـا، تهیه نسخه پشتیبان، رفع ایرادات سیستم عـامل و نـرم افـزاری و... را به سازمان ها و شرکت ها ارائـه می نماید.

راه حل ما

ارزیـابـی امنیتـی و تست نفـوذ پذیـری

با افزایش روز افزون استفاده از کامپیوتر و اینترنت  در زندگی انسان نیاز به امنیت اطلاعات به امری بدیهی و بسیار مهم برای شرکت ها و سازمان ها بدل شده است. به منظور افزایش امنیت شبکه، نیاز است تا پیش از هکرها، نقاط ضعیف و آسیب پذیر شبکه را شناسایی و نسبت به رفع این نقایص اقدام گردد. از طریق ارزیابی امنیتی و تست نفوذپذیری این امکان برای سازمان ها فراهم می گردد که ضمن حفظ اطلاعات محرمانه، از نقاط آسیب پذیر شبکه خود اطلاع  یافته و نسبت به رفع آن اقدام کنند.

 

solutions

ضـد حملـــه هدفمنــــد

حملات هدفمند، فرایندهای بلند مدت هستند که امنیت را به خطر انداخته و کنترل مهاجم غیرمجاز را بر شبکه و اطلاعات سازمان برقرار می کنند.  ضد حمله هدفمند، راهکار امنیتی می باشد کـه با ارائه مدیریت پشرفته تهدیدات و دفاع و رسیدگی به تمام  مراحل مقابله با حملات هدفمند که توسط آنتی ویروس های عادی قابل شناسایی نیستند، تداوم کسب و کار و اطلاعات سازمان را محافظت و تضمین می کند. این پلتفرم به صورت پیش فرض دارای ویژگی ها و تکنولوژی هـای محافظت چند لایه می باشد، و این در حالی است که قابلیت ادغام و یکپارچه شدن با مجموعه گسترده ای از محصولات و سرویس های  دیگر را دارد تا یک سیستم جامع اختصاصی برای تشخیص، پاسخ و پیش بینی تهدیدات را تشکیل بدهد.

solutions

راه انــدازی و پشتیبـانــی VOIP

انتقال صدا بر روی بسرت شبکه و یا اینترنت)VOIP (یکی از پروتکل های روز دنیا می باشد که با داشتن مزایا و ویژگی های خاص خود توانسته است بخش مهمی از زیر ساخت ارتباط صوتی را در دنیای امروز به خود اختصاص دهد. این تکنولوژی که به نام IP Telephony نیز شناخته می شود این امکان را فراهم می آورد تا به جای استفاده از زیر ساخت های سنتی تلفن، به راحتی بتوانید کلیه تماس های  صوتی، فکس، SMS و حتی تماس های  تصویری خود را بر روی بستر شبکه و اینترنت برقرار نمایید و با ایجاد ارتباط بین دفـاتر مختلف خود در سراسر دنیا، هزینه های تماس خود را به شکل چشمگیری کاهش دهید.

در VoIP محدودیت های سیستم های تلفن قدیمی وجود نـدارد و شام می توانید به راحتی داخلی خود را با خود به هر جایی بربید و در هر مکـان و لحظـه ای و با استفـاده از هر نـوع اینترنتی، از داخلی خود استفـاده نمایید.

solutions

راهکارهای مانیتورینگ

مانیتورینگ شبکه و دیتا سنتر جزو استاندارد های اولیه و یکی از مهم ترین فعالیت هایی است که مدیران شبکه باید به آن بپردازند. با استفاده از مکـانیزم مـانیتورینگ علاوه بر پیشگیری از بروز خطا و اشکال در ساختـار شبکه، صرفه جویی هزینه و زمانی مناسبی نیز در امـر مدیریت شبکـه انجام خواهد شد.

مانیتـورینگ شبکه و زیرسـاخت را به ۵ دستـه بندی کلـی تقسیم میکننـد:

 ۱- مانیتورینگ شرایط محیطی

در این دسته بنـدی، شرایط محیطی اتـاق سرور و تجهیزاتی مـاننـد سیستم سرمایشی و سیستم اطفـاء حریق مانیتـور می شوند.

۲- مانیتورینگ تجهیزات اکتیو شبکه

در این دسته بندی، کلیه تجهیزات اکتیـو شبکه مانند سوئیچ هـا، روتـرها و فایروال هـا مانیتـور شده و علاوه بر بررسی سخت افزاری شبکـه، نظارت بر عملکرد پورت هـا و همچنین کنتـرل اطلاعات ارسالی و دریافتی نیز مورد ارزیابی و مانیتورینگ قرار میگیرد.

۳- مانیتورینگ تجهیزات ذخیرهسازی و رسورهای فیزیکی

در این دسته، عملکرد دستگاه های ذخیـره سازی مانند NAS و SAN و همچنین سرور هـای فیزیکی از حیث ارتباط شبکه ای، دیسک هـا، حـافظه و Raid آنهـا مانیتـور میشوند.

۴- مانیتورینگ رسورهای مجازی

در این دسته، ماشین های مجـازی، ارتبـاط آنها با Hypervisor، خود Hypervisor و سرورهـای مدیریتی مانند vCenter مورد ارزیـابی و مانیتورینگ قـرار میگیرند.

۵- مانیتورینگ سرورها

در این دسته بندی، شما از سلامت و درستی عملکرد سرویس های موجود در شبکـه ماننـد : Active Directory, DNS, DHCP سرویس های بکـاپ و سرویس های بانک اطلاعاتی  آگاهی یافته و  مدیریت ساده تری روی سرویس ها خواهید داشت.

 

solutions

تهیه نسخه پشتیبان و بازیابـی اطلاعات

برای یک سازمان بهترین سیستم تهیه نسخه پشتیبان  و بازیابـی اطلاعات بایـد دارای خصوصیـات ذیل باشد:

- بازیابی اطلاعات هارد سرور در كمترین زمان ممكن

- نگهداری نسخه های زمانی مختلف از داده ها

- ایجاد زمان بندی برای گرفتن نسخه پشتیبان، طبق سیاست های امنیتی

- آرشیو كردن اطلاعات  و نگهداری آنها در فضای كاری، بیرون از سایت یا بیرون از فضای كاری

- پشتیبان گیری در كمترین زمان ممكن

- تهیه نسخه های پشتیبان از سیستم عامل های مختلف و برنامه های كاربردی

- امكان پشتیبان گیری متمركز و خودکار

solutions

راهکــارهای پشتیبـان گیـری

پر اهمیت ترین بخش هر سازمان، اطلاعات  و سیستم های آن سازمان می باشند. همواره حفـاظت از اطلاعات و سیستم هـا به دلیل رشد روز افزون آنهـا در سازمان و پیچیدگی خاص خود، سخت و طاقت فـرسا است. قابل ذکر است یكی از هزاران مشكل اساسی و ریسک های بزرگـی كه سـازمان هـا با آن مواجه هستند، خطرات ناشی از انهدام داده ها میباشد. برای این منظـور هر سازمـان نیاز به روشها و استانداردهایی دارد تا بتواند در زمان از بین رفتن اطلاعات در حداقل زمـان ممكن آن را بازیابی كـرده و سازمان را در مسیر عادی خود قرار دهـد. در راستـای تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات سرور و شبکه، برخی تكنولوژی ها در این زمینه می توانند در حداقل زمان، اطلاعات از بین رفته را بازیـابی كنند.

solutions

راهکـارهـای مجـازی سـازی

مجازی سازی یک تکنولوژی نوظهور در دنیای IT است، که به طور روزافزونی مورد استقبال سازمان ها در سرتاسر جهان واقع شده است. بهرهگیری از مجازی سازی، انقلابی  در زیرساخت سخت افزاری سازمان ها پدید آورده است و عملأ معماری جدیدی بر اساس آن بنیان گذاشته شده است. در واقع مجازی سازی به نوعی راهکار، برای استفاده حداکثری از منابع سخت افزاری است. با بهره  گیری از این راهکار نه تنها در استفاده از سخت افـزار صرفه جویی می شود و هزینه هـای کمتری را متحمل می شوید، بلکه وابستگی محیط عملیاتی به سخت افزار کم شده و جابه جایی و به روزرسانی سیستم ها نیز به راحتی انجام می گردد. بنابراین مدیریت آسان  تر و پشتیبانی ساده تر از برترین ویژگی های این راهکار است. برای مجازی سازی، محصولات متنوعی از شرکت های مختلف وجود دارد. اما معتبرترین آنها تولید سه شرکت  VMware,Microsoft,citrix می باشد.

solutions

راهکــارهـای مایکـروسـافت

مدیریت یکپارچه کلاینت ها و کاربران و اعمال سیاست های سازمان بر آنهـا

اکتیـو دایرکتـوری از دستاوردهـای بسیـار شگفت انگیـز شرکت مایکـروسافت میباشد که با استفـاده از دامین کنترلر می تواند تمامی منابع موجود در یک شبکه را به صورت کاملأ متمرکز و یکپارچه مدیریت نماید. سرویس اکتیو دایرکتوری بر اساس یک پایگاه داده متمرکز که توانایی توزیع پذیری بسیار شناوری دارد، به عنوان یک سرویس دهنده  بر پایه ویندوزهای سرور مایکروسافت تهیه شده است. اگر در داخل شبکه از این سرور استفاده نگردد، برای مدیریت تمامی منابع باید از مدیریت تک به تک سرویس هااستفاده نمود  که این امر موجب اتلاف وقت، به حداکثر رساندن هزینه ها و کاهش امنیت خواهد شد. اکتیو دایرکتوری به گونه ای ساخت یافته طراحی گردیده که می ­تواند تعداد بسیار زیادی از عملیات های خواندن، نوشتن و به روز رسانی ها را به صورتی کاملأ یکپارچه انجام دهد. از دیگر تعریف هایی که می توان ازسرویس اکتیو دایرکتوری عنوان نمود ، این است که اطلاعات ذخیره شده در این سرور به صورت سلسله مراتبی، قابل بازگشت و تمدیدپذیر است.

solutions