Symantec Mail Security


Symantec Mail Security


محصولی برای تامين امنيت سامانه‌های ايميلی مبتنی بر سرويس Microsoft Exchange، می‌باشد. اين محصول با ترکيب فناوری Symantec Anti Malware و پايش پيشرفته، سامانه ايميل را در برابر هرزنامه، محتويات وپيوست‌های نامناسب و همچنين مخاطرات امنيتی شامل ويروس، بد افزار، جاسوس افزار، مهاجمين حملات Phishing و DoS محافظت می‌نمايد.

اين محصول با استفاده از فناوری‌های Symantec Premium AntiSpam و Brightmail ™ Technology امکان مسدود کردن 99 درصد از هرزنامه‌های ورودی با خطای کمتر از 1 در ميليون فراهم می‌آورد.

 
  • گزارش‌گيری بر اساس برنامه زمانبندی شده به تفکيک آدرس گيرنده، فرستنده، زمان ارسال و دريافت و ديگر پارامترهای مورد  نظر
  • امکانات جديد جهت مديريت فايل‌های غير قابل اسکن مانند اعمال محدوديت در تعداد و مدت زمان اسکن فايل
  • فيلترينگ محتويات ايميل براساس پيش طرح‌های موجود و پيکربندی‌های دلخواه
  • بهبود مقياس‌پذيری کنسول
extract_image
 
۱- تامين امنيت هوشمند:

قابليت شناسايی ايميل‌های ساختگی توسط کرمها با استفاده از ويژگی Mass-Mailer Cleanup.
برخورداری از آخرين فناوری‌های پيشرفته چند لايه سيمانتک، برای جلوگيری از نفوذ بدافزار و هرز نامه.
جلوگيری از ورود و خروج ايميل‌ها بر اساس پيوست، محتويات و پيش طرح‌های تعريف شده.
قابليت کار با White List جهت جلوگيری از آناليز ايميل‌ها از فرستندگان معتبر.
جلوگيری از دريافت هرزنامه تا 99% با به کارگيری فناوری Premium Anti-Spam.
قابليت پايش ايميل‌ها و تامين امنيت آنی در زمان ارسال و دريافت.

۲- مديريت آسان و انعطاف پذير:

استفاده از ويژگي Anti-virus stamping در سرور Exchange Hub Transport ،Edge Transport برای حذف اسکن تکراری در سرور Exchange Mailbox.
پشتيبانی از کليه نگارش‌ها شامل Microsoft Exchange 2007, 2010, 2013  و Microsoft Hosted Exchange.
مديريت متمرکز چندين سرور Exchange، اعمال سياست های گروهی و به روز رسانی توسط يک کنسول مرکزی.
پشتيبانی از Microsoft Exchange Database Availability Group جهت کاهش زمان اختلال و رفع خرابی.
امکان يکپارچه سازی با Microsoft System Center Operations Manager.
امکان ارسال اخطار و گزارش دهی از راه ايميل.
امکان نصب و اجرای تنظيمات در 10 دقيقه.
امکان نصب و اعمال تنظيمات از راه دور.