Sophos Secure Wireless


Sophos Secure Wireless


Sophos Secure Wireless
طیف گسترده ای از نقاط دسترسی های بی سیم را  ارائه می دهد بهترین  راه حل برای سناریو های متفاوت، آنها را می توان در ترکیب با مدل XG و سری های Wireless استفاده کرد .
Sophos