ESET File Security for File Server


ESET File Security for File Server


نرم افزار "ESET File Security for Microsoft Windows Server" راهکاری قدرتمند و موثر جهت حفاظت از سرورها در مقابل طیف وسیعی از بدافزارها، مدهای مخرب و آلودگی های موجود در فضای سایبری می باشد. این محصول با نرم افزار مدیریتی شرکت  "ESET" کاملا منطبق بوده و بطور موثری کلیه نیازهای امنیتی برای حفاظت سرورها را فراهم می نماید.
بهینه شده جهت حفاظت از سرورها
نرم افزار "ESET File Security" بطور خاص  جهت حفاظت فایل سرورهای خانواده "Windows" با کمترین استفاده از منابع سیستمی طراحی گردیده است.
 
نسخه خاص "Core" سرورها 
امکان استفاده از نسخه یهبنه شده و سبک جهت حفاظت کامل و جامع "Core" سرورهای خاص ویندوز.
تنظیمات پیشرفته
طراحی مجدد تنظیمات درختی به منظور دسترسی و پیکربندی سریعتر نرم افزار ضد ویروس.
 
استثنا کردن خودکار فایلها
تشخیص خودکار  فایلهای مهم و حیاتی سرور و حذف آنها از چرخه کنترل نرم افزار ضد ویروس جهت افزایش راندمان و مارایی سرور.
رابط کاربری "eShell"
رابط کاربری "eShell" یک رابط خط فرمانی بوده که علاوه بر در اختیار داشتن همه تنظیمات قابل دسترس نرم افزار ضد ویروس  در محیط گرافیکی می توان از آن جهت اجرای اسکریپت های پیکربندی، اجرای وظایف تعریف شده و  مدیریت خودکار محصولات امنیتی شرکت "ESET" استفاده نمود.