گواهینامه سطح میانی امنیت eset به ایران اعطاء شدشرکت eset  با 25 سال سابقه در ارائه راهکارها و محصولات امنیتی اعلام کرد، با بررسی های صورت گرفته از کارشناسان فنی نماینده این کمپانی در ایران و همچنین گسترش استفاده از محصولات و راهکارهای امنیت سایبری eset در ایران، به منظور ارتقاء سطح کاربری محصولات امنیتی گواهینامه پشتیبانی سطح میانی را به پرشیسیس خاورمیانه اعطاء کرده است.


این گواهی نامه که در زمینه آموزش و ارائه خدمات فنی براساس استانداردهای eset است، تنها به نمایندگان interprise داده می شود. این گواهی نامه به نماینده ایست در ایران اجازه می دهد تا بدون نیاز به حضور نمایندگان شرکت مادر به آموزش راهبری کنسول مدیریت، شناخت تهدیدها، نحوه برخورد با مخاطرات و مدیریت کاربران بپردازد. این در حالیست که پیشتر برای آموزش در چنین سطحی نیاز به حضور کارشناسان فنی آن کمپانی در ایران بود که منجر به صرف هزینه های بالا و تاخیر در ارتقاء سطح دانش امنیتی نسبت به دیگر کشورها می شد.

لازم به ذکر است این سطح دسترسی یکی از مهم ترین سطوح فنی در میان شرکت های امنیتی به حساب می آید که در آینده می تواند به افزایش بار علمی و دانش فنی مقابله با تهدیدهای امنیتی در داخل کشور کمک کند.