نحوه تماس با پشتیبانی پرشیاسیس در ایام نوروز 1394شرکت پرشیاسیس خاورمیانه به منظور ارائه پشتیبانی بدون وقفه به مشتریان خود، شماره های تماس پشتیبانان خود را اعلام نمود.
 


پشتیبانان شرکت، از روز چهارم سال جدید، در طول ساعات کاری به شرح جدول زیر آماده ارائه پشتیبانی به مشتریان می باشند.

 
روز تاریخ نام و تلفن
4شنبه 5/1/94 آقای شهسواری - 09359461794
5شنبه 6/1/94 آقای شهسواری - 09359461794
شنبه 8/1/94 خانم اردلانی - 09397044503
1شنبه 9/1/94 خانم اردلانی - 09397044503
2شنبه 10/1/94 آقای عسکری - 09355778479
3شنبه 11/1/94 آقای عسکری - 09355778479