برزیل بستر داغ تروژان های بانکیبر اساس آخرین گزارش "ایست" از مخاطرات امنیت سایبری که در سراسر جهان شبکه های اینترنتی را تهدید می کند، کشور برزیل رتبه اول بیشترین تروژان های مخرب بانکی را میان دیگر کشورهای جهان بدست آورده است. نتایج تحقیقات منتشر شده حاکی از آن است که هکرهای سایبری از یک برنامه اجرایی برای پخش این تروژان استفاده می کنند که دارای جزئیات بسیار پیچیده ای است .


طبق تحقیقات شرکت ESET این برنامه ها بانک های برزیل را نشانه رفته اند و روز به روز به تعداد آنها افزوده میشود. همانطور که پیشتر در گزارش های منتشر شده از سوی پرشیاسیس خاورمیانه نیز به پیش بینی گسترش حملات به بانک ها و تراکنش های مالی در سال جدید اشاره شده بود، این پیش بینی ها به واقعیت تبدیل شده و حساب بانکی کاربران برزیلی بیشتر از دیگر ملیت ها مورد سرقت قرار گرفته است. کارشناسان فعلا به کابران توصیه می کنند تا از تاکتیکهای مهندسی متفاوتی استفاده کنند و کامپیوترها و موبایل های خود را با بسته های امنیتی جدید به روز نگه دارند. تاکید بر به روز نگه داشتن نرم افزارهای امنیتی به این خاطر است که این تروژان ها به صورت داعم چهره و الگریتم خود را تغییر میدهند و سیستم های امنیتی را گول میزنند.
گفتنی است کارشناسان حوزه امنیت بر این باورند که تروژان های بانکی ساکن نخواهند ماند و در بازهای زمانی مختلف از کوچکترین حفره برای نفوذ به سیستم های بانکی و اطلاعاتی دیگر کشورها استفاده خواهند کرد. حال کسی نمیداند بعد از برزیل، سیل تروژان ها کدام کشور را فراخواهد گرفت.