تفاوت لایسنس اصلی و تقلبی ESETجهت حفظ حقوق کاربران گرامی، شرکت پرشیاسیس خاورمیانه ( تنها نماینده دارای نمایندگی معتبر و قابل استناد ) ، لایسنس های معتبر شرکت ESET را ارائه می نماید. در این راستا و در جهت آموزش نحوه تشخیص لایسنس های اصلی و تفاوت های آنها با لایسنس های متفرقه، مقاله آموزشی در قسمت پشتیبانی سایت در اختیار عموم قرار گرفت.