Backup & Recovery


راهکارهای Backup و ذخیره سازی اطلاعات ، DRP و BCP


 

راهکارهای ذخیره سازی اطلاعات سازمانی و تهیه پشتیبان


Backup , DRP , BCP
 

 

   
با گسترش کاربرد رایانه ها، شبکه های رایانه ای و پیاده سازی کسب و کار سازمان ها در این زیرساخت، سازمان ها به تدریج مواجه با این واقعیت گردیده اند که مستندات و اطلاعات مربوط به سازمان از یک سو و ابزارهای مربوط به گردش کار و پردازش اطلاعات وابسته از سوی دیگر، در حال مهاجرت از محیط فیزیکی ( نظیر بایگانی ها و دبیرخانه های سنتی ) به فضای دیجیتال می باشند. 


این روند از یک سو سازمان ها را با چالش مربوط به فراهم سازی فن آوری مورد نیاز جهت ذخیره سازی و پردازش این اطلاعات روبرو نموده و از سوی دیگر حجمی عظیم از اطلاعات را با روند مداوم رشد ایجاد نموده است.
 

 

Backup-2.png


 
یکی از چالش های اصلی در این حیطه، ذخیره سازی داده های دیجیتال یک سازمان که می تواند شامل اطلاعات جاری مربوط به کسب و کار، اطلاعات سازمانی و یا داده های مربوط به ابزارها و زیرساختهای دیجیتال سازمان ( نظیر نرم افزارهای کاربردی و سیستم های عامل ) می باشد.راهکارهای تهیه پشتیبان از اطلاعات بخش مهمی از راهکارهای حساسی نظیر Disaster Recovery Plan (DRP) و Business Continuity Plan (BCP) را تشکیل می دهند. 

 

 

مخاطرات ناشی از عدم ذخیره سازی صحیح اطلاعات سازمانی

 


به طور کلی، از دست رفتن اطلاعات ( فارغ از دلیل آن ) می تواند در جنبه های عمومی زیر دارای تبعات منفی برای سازمان باشد:

 


1 - زیان مالی ناشی از توقف کسب و کار سازمان 

2 - زیان مالی جهت جبران خسارت های وارده ( که در برخی موارد غیر قابل جبران می باشند )

3 - تبعات حقوقی ناشی از از دست رفتن اطلاعات

4 - آسیب و حتی از بین رفتن وجهه کاری سازمان و از دست دادن اعتماد مشتریان


نیازی به گفتن نمی باشد که هر یک از موارد فوق به تنهایی قادر به از بین بردن یک شرکت و موسسه تجاری می باشند.شرکت پرشیاسیس خاورمیانه بر مبنای نیاز واقعی مشتری در زمان حاضر و پیش بینی روند رشد اطلاعات سازمان در آینده اقدام به ارائه خدمات مشاوره جهت انتخاب بهترین و در عین حال اقتصادی ترین راهکار ذخیره سازی نموده و در این مسیر از انتخاب راه حل ( سخت افزاری و نرم افزاری ) تا پیاده سازی و پشتیبانی آن در کنار خریداران خواهد بود.

 خدمات ارائه شده توسط پرشیاسیس خاورمیانه در زیر شاخه Backup


1 - مشاوره و طراحی راهکارهای نرم افزاری و سخت افزاری جهت ذخیره سازی اطلاعات سازمانی بر اساس:


 

                     - ماهیت و حجم اطلاعات موجود و نرخ رشد آن

 

                     - منابع تولید اطلاعات در سازمان

 

                     - میزان ریسک موجود

 


2 - انتخاب تجهیزات مناسب جهت ذخیره سازی اطلاعات مانند انواع NAS ، SAN ، DAS و .


3 - پیاده سازی نرم افزار مناسب جهت مدیریت اطلاعات ذخیره سازی شده 


4 - پیاده سازی و پیکره بندی راهکار پیشنهادی


5 - ارائه خدمات پشتیبانی 

 


 

برندهای تجاری عرضه شده 


 

برخی از محصولات ارائه شده توسط این شرکت از قرار ذیل می باشند:

 

 

Backup-Logo.png

 


جهت اطلاع از ریز خدمات ارائه شده توسط واحد امنیت شرکت پرشیاسیس خاورمیانه در خصوص راهکارهای ذخیره سازی و تهیه پشتیبان از اطلاعات سازمانی ، لطفاً با کارشناسان واحد امنیت این شرکت تماس حاصل فرمائید. 


Backup-4.png