Bandwidth Splitter


Bandwidth Splitterمدیریت پهنای باند با نرم افزارBandwidth Splitter 

 همانطوری که می دانید امروزه اینترنت در سازمان ها و شرکت ها به صورت گسترده توسط کاربران مورد استفاده قرار می گیرد که به علت گرانی اینترت در کشور ما مدیران انتظار دارند تا پرسنل به صورت بهینه و کار آمد از این منبع استفاده کنند و از آن مهتر زمانی است که کاربران صرف استفاده از اینترنت می نمایند که در صورت مدیریت این زمان همسو با اهداف سازمان راندمان کاری, رشد چشمگیری خواهد داشت.با در نظر گرفتن موارد فوق می توان اهمیت استفاده از نرم افزار مدیریت پهنای باند Bandwidth Splitter را در موارد ذیل به طور خلاصه بیان نمود:

 
امکانات و توانمندیهای نرم افزار Bandwidth Splitter :
 
  •   محدود کردن پهنای باند و سرعت اینترنت مصرف شده بر اساس کاربران و کامپیوتر چه به صورت انفرادی و چه به صورت گروهی(Traffic Shaping , Throttling)
  •  امکان تعیین حداکثر استفاده از ترافیک مجاز ( بر اساس MB ) در یک دوره زمانی معین (روز , هفته و یا ماه) بر اساس کاربران و کامپیوتر چه به صورت انفرادی و چه به صورت گروهی ( Quota Rules )
  •  تولید گزارشات مربوط به مصرف پهنای باند با جزئیات مربوط به هر کابر, آدرسIP , قواعد سهمیه بندی مربوطه و نمودار های مربوط به این گزارشات به صورت پویا و همچنین امکان زمان بندی و ارسال خودکار گزارشات با Email نیز وجود دارد.
  •  
چرا نرم افزار مدیریت پهنای باند Bandwidth Splitter را توصیه می کنیم :
 
  •  نظارت لحظه به لحظه (Real Time) این امکان را به مدیران شبکه میدهد تا با کنترل پهنای باند مصرفی هر کاربر, نوع و میزان مصرف وهمچنین سایتهای مورد بازدید, استراتژی موثر جهت مدیریت پهنای باند شبکه را تبیین کند .
  •  ارسال گزارشات خودکار توسط Email به مدیران سازمان ها و شرکت ها این امکان را می دهد تا بهروری و راندمان کاربری شرکت یا سازمان را بررسی کنند.
  •   با اختصاص پهنای باندو حجم ترافیک مناسب با نیاز هر کاربر, از هدر رفتن زمان کاربران جهت بازدید سایت های غیر مرتبط با وظیفه محول گردیده جلوگیری می گردد و در نتیجه راندمان و سود شرکت یا سازمان افزایش پیدا می کند.
  •  تسریع فرآیند های سازمان از طریق اختصاص پهنای باند بیشتر به کاربران با اهمیت
  •   کاهش هزینه های مربوط به پهنای باند با محدود کردن ترافیک های فاقد اولویت