Kaspersky For File Server


Kaspersky For File Server


Kaspersky For File Server
راهکار کسپرسکی برای فایل سرورها به طور مطمئن از سرورهای ویندوزی، ناول نت ویر و لینوکسی در برابر انواع بدافزارها محافظت می کند.
 

وجود یک ابزار ضدویروس برای تجهیزات ذخیره سازی اشتراکی امری حیاتی است؛ چرا که فقط یک فایل آلوده روی سرور می تواند ایستگاه های تمام کاربران را آلوده کند. این محصول نه فقط از تحت حفاظت بودن داده های کاربران اطمینان حاصل می کند بلکه خطر برنامه های خطرناک را رفع و راه آنها را به سوی فایل های پشتیبان مسدود و امکان حمله بدافزارها و دیگر موارد مشابه را برطرف می کند. 

ویژگی های برجسته
· پشتیبانی از آخرین نسخه سکوهای ویندوزی و لینوکسی
· استفاده بهینه از منابع سیستمی
· پشتیبانی از (Hierarchical Storage Management Systems (HSM
· حفاظت از ترمینال سرورها و cluster سرورها
· گواهینامه VMware Ready
· پشتیبانی از NSS
· پشتیبانی از Free BSD

امکانات

· حفاظت از فایل سرورهای ویندوزی (شامل Windows Server R2 2008) ، لینوکسی (شامل Samba) و ناول نت ویر
· حفاظت پیشگیرانه در مقابل بدافزارهای جدید
· حفاظت بلادرنگ در مقابل ویروسها
· حفاظت در مقابل آلودگی
· اسکن برنامه ریزی شده فایلها
· اسکن قسمتهای حساس سیستم
· ایزوله کردن سیستم های آلوده
· مقیاس پذیری 
· پشتیبان گیری از داده ها قبل از آلودگی یا حذف 
· نصب مرکزی، مدیریت و روزآمد سازی
· انتخاب روش های نصب و مدیریت 
· سناریوهای مختلف در مواجه با تهدیدات
· سیستم اعلان وضعیت برنامه ها 
· گزارش های کامل وضعیت شبکه 

 
برنامه ها
•Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers Enterprise Edition
Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server •
Kaspersky Endpoint Security for Windows •
Kaspersky Anti-Virus for Novell NetWare •
Kaspersky Security Center •