Kaspersky For Mail Server


Kaspersky For Mail Server


Kaspersky  Mail Protection
راهکار برای میل سرورها از ایمیل و سرورهای گروه افزار در برابر هرزنامه وبرنامه های خطرناک حفاظت می کند.
Kaspersky mail Protection
این محصـول مشتـمل بر برنـامه هـایی است که در تمـام سـرورهـای متـداول مثل Microsoft®Exchange ,Lotus® Domin ®, Sendmail, Qmail ,Postfix, Exim و CommuniGate Pro از ترافیک ایمیلی محافظت می کند.
از این راهکار برای برپایی یک گیت وی میل اختصاصی نیز می توان بهره گرفت.

ویژگی های برجسته

حفاظت از میل سرور
حفاظت هرزنامه ای و بدافزاری همه ترافیک ایمیل برای سیستم های ایمیل متداول

بهینه سازی منابع سیستمی
موتور جدید ضدویروس با توزین بار بین منابع سرورها، بار کاری شبکه را پایین می آورد.

 یکپارچگی با KSN برای مبارزه با هرزنامه ها
افزایش نرخ آشکار سازی هرزنامه ها بایکپارچگی با شبکه ابری امنیتی کسپرسکی (KSN)

کاهش بار ترافیک
پالایش هوشمند هرزنامه ها و کمک گرفتن از پردازش ابری به منظور کاهش بار ترافیک شبکه

 امکانات

· حفاظت از میل سرورها در مقابل انواع بدافزارها
· حفاظت موثر در مقابل هرزنامه ها
· حفاظت بلادرنگ در مقابل ویروس ها
· اسکن برنامه ریزی شده ایمیل ها و پایگاه های داده
· حفاظت از میل سرورهای Sendmail ،Qmail ،Postfix ،Exim و CommuniGate Pro
· اسکن پیامها، داده ها و سایر موارد سرورهای Lotus Domino
· اسکن همه پیا م های Microsoft® Exchange و از جمله public folders ها
· پالایش ایمیل ها بر اساس نوع پیوست آنها
· مقیاس پذیری
· پشتیبانی از clusters 2007 Microsoft® Exchange Server و 2010 DAG for Microsoft® Exchange Server
· پشتیبان گیری از داده ها قبل از آلودگی یا حذف
· ایزوله کردن سیستم های آلوده
· لغو اسکن ایمیل های تکرارشونده
· نصب مرکزی، مدیریت و روزآمدسازی
· گزارش های کامل وضعیت شبکه
· سناریوهای مختلف در مواجهه با تهدیدات
· سیستم اعلان وضعیت برنامه ها

برنامه ها

2003 Kaspersky Security for Microsoft® Exchange Server •
Kaspersky Security for Linux Mail Server •
 
Kaspersky Security for Microsoft® Exchange Servers •
®Kaspersky Anti-Virus for Lotus® Domino •