Kaspersky For Virtualization


Kaspersky For Virtualization


Kaspersky For Virtualization
راهکار کسپرسکی برای مجازی سازی (ویژه نیازمندی های خاص محیط های IT مجازی) ارائه دهنده حفاظت ضدبدافزار تقدیرشده برای دیتاسنترها، دسکتاپ ها و سرورهای مجازی شده.

Virtualization یک راه حل ضدبدافزار مستقل از agent است که کار سازترین راه را برای حفاظت از زیرساخت مجازی شما با کارایی بیشتر و اثر کمتر بر چگالی مجازی سازی فراهم می کند. کاربری این برنامه آسان است و دارای امکانات مدیریتی پیشرفته ای است که گستره وسیعی از امور امنیتی را (برای دارایی های فیزیکی و مجازی) تسهیل می کند.


0virt.png


امکانات حفاظتی و کارآیی

امنیت متمرکز
 
 
Kaspersky Security for Virtualization یک دستگاه مجـازی است که بـه VMware’s vShield Endpoint متصـل می شود و امکانات ضدبدافزاری را به آن منتقل می کند. به این ترتیب یک موتور ضدبـدافزاری و پایگاه داده ای مربوطـه را برای میزبان هـای فیزیکی خواهید داشت.

موتور ضدویروس پیشرفته
فناوری تحسین شده ضدبدافزار کسپرسکی به همراه بروزرسانی های دوره ای به شمـا در مواجهه با تهـدیـدات کمک می کند. آنـالیـز شهودی نیز با بدافزارهای چند وجهی مبارزه می کند.

حفاظت خودکار
ماشین های جدید به طور خودکار با سیستم ضد بد افزار محافظت می شوند تا هیچ وقفه ای در کار حفظ امنیت پیش نیاید. هر ماشین مجازی مهمان نیز همواره با آخرین پایگاه داده امضای بد افزار ها مراقبت می شود.

مجازی سازی با چگالی بالا
از آنجاییکه Kaspersky Security for Virtualization یک راهکـار مستقـل از agent اسـت، درنتیجه می توان با کمک آن از Update Storms و Scan Storms در مجازی سازی های با چگالی بالا جلوگیری کرد. به این ترتیب کارایی بالا می رود.

Kaspersky Security for Virtualization راهکار ضدویروس مستقل از agent برای VMware است.


امکانات مدیریتی

کنسول مدیریتی واحد
Kaspersky Security Center که بدون هزینه اضافی در اختیار شماست، کنسول مدیریتی واحدی است برای مدیریت امنیت ماشین های مجـازی، ماشین های فیزیکی و تجهیـزات همـراه.

پشتیبانی از VMWare VMOTION
Kaspersky Security for Virtualization با پشتیبانی کامل از VMware vMotion اجازه به وجود آمدن هیچ وقفه ای را در هنگام انتقال یک workload از ESXi host به دیگری را نمی دهد. میزبان جدید با فراهـم آوردن لایسنـس لازم و حمایت از امنیت workload و همه تنظیمات امنیتی آن، وضعیت آن را تثبیت می کند.


 
یکپارچگی با VMware vCenter
Kaspersky Security for Virtualization اطلاعات ماشین های مـجازی را از vCenter به همـراه فهـرستی از همه ماشین های مجـازی و پـارامترهـای مربـوطه دریافـت می کنـد. در واقـع برای آنـکه مـدیـران دیـد بهتری پیدا کنند، یکـپارچگی با vCenter باعث می شود حفاظت و تنـظیمات به طور خودکار برای ماشین های مجازی جدید اعمـال شود.


0vir2.png