Kaspersky For Internet Gateway


Kaspersky For Internet Gateway


​​Kaspersky For Internet Gateway
فراهم کننده دسترسی ایمن به اینترنت برای تمام کارکنان سازمان.
 
 محصول Kaspersky Security for Internet Gateway از بیشتر دروازه های معروف ویندوزی و لینوکسی پشتیبانی می کند.  برنامه های خطرناک شناخته شده قابل اجرا با پروتکل های HTTP ,HTTPS ,FTP,POP3 وSMTP به طورخودکار از جریان  داده حذف می شوند. فناوری بهینه سازی، مقیاس پذیری و پشتیبانی از جدیدترین پلتفرم ها، این محصول را ایده ال سازمان های بزرگ  با حجم های ترافیک بالا نموده است.


ویژگی های برجسته


•    حفاظت از Microsoft® Forefront® TMG
•    طیف گسترده ای از سیاست های مدیریتی و ابزارهای تنظیم
•    اسکن ارتباطات VPN
•    حفاظت از ترافیک ایمیل های POP3 و SMTP
•    اسکن همه ترافیکHTTP و FTP که از سرورها منتشر می شوند
•    گواهینامه VMware Ready
 

امکانات


•   اسکن بلادرنگ ترافیک اینترنت روی پروتکلهای HTTP، HTTP FTP ، POP3 و SMTP
•    حفاظت کیپارچه در مقابل تمامی انواع بدافزارها
•    پشتیبانی از سرورهای Squid، Blue Coat و سیسکو پراکسی سرور
•    پشتیبان گیری
•    توازن بار برای پردازنده های سرورها
•    مقیاس پذیری
•    نصب مرکزی، مدیریت و روزآمدسازی
•    سناریوهای مختلف در مواجهه با تهدیدات
•    گزار شهای کامل وضعیت شبکه

برنامه ها
 
Kaspersky Anti-Virus for Microsoft ISA Server and Forefront TMG Standard Edition   
Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server   •
Kaspersky Anti-Virus for Microsoft ISA Server Enterprise Edition   •