SOPHOS UTM Desktop Series


SOPHOS SG 105 (W) , SG 115 (W) , SG 125 (W) , SG 135 (W) امنیتی ایده آل برای دفاتر تجاری کوچک و متوسط


 

 

Protection For Small Businesses


امنیتی تمام عیار برای کسب و کارهای
کوچک و متوسط

 
 
کی از مخاطرات بزرگی که کسب و کارها و دفاتر کاری - تجاری را تهدید می نماید، دست کم گرفتن تهدیدات اینترنتی می باشد. به طور معمول، مدیران و صاحبان این دسته مشاغل با توجه به محدود بودن اندازه و وسعت شبکه سازمانی و عدم احساس نیاز به زیرساختهای پیچیده در این بخش، از خطرات نماشی از حملات نفوذگران و به سرقت رفتن اطلاعات خود غافل شده و زمانی متوجه اهمیت موضوع می گردند که دیگر دیر شده است.

 

اطلاعات تجاری، ارزشمندترین دارایی شما می باشند.


با توجه اهمیت بالای حفظ امنیت شبکه های کوچک، شرکت SOPHOS اقدام به عرضه طیف متنوعی از UTMهای خود با امکاناتی برابر با مدل های متوسط و بزرگ اما هزینه ای بسیار کمتر و مقرون به صرفه نموده است.

این UTM های کوچک قادر به انجام وظیفه به عنوان سامانه امنیتی مرکزی دفاتر و موسسات اداری - تجاری و یا بخشی از یک شبکه متشکل از مدل های مختلف UTM های SOPHOS بوده و کنترل و امنیتی مستحکم را در شبکه برقرار می سازند.

تصویر زیر، در نمایی عمومی حالتهای مختلف جای نمایی این UTM ها در سطح شبکه و را نشان می دهد.


SOPHOS-UTM-SG-105_135-diagram.jpg

 

مدل های مربوط به سری UTM های کوچک SOPHOS به منظور ارائه حداکثر راندمان با حداقل هزینه ، در دو گروه کلی با امکانات شبکه های بی سیم و بدون این امکانات ارائه می شوند:

 

SOPHOS-UTM-SG-105_115-Front.jpg


SOPHOS-UTM-SG-105_115---Back.jpg


SOPHOS-UTM-SG-125_135-Front.jpg

SOPHOS-UTM-SG-125_135-Back.jpg


SOPHOS-UTM-SG-115W-Front.jpg


SOPHOS-UTM-SG-115W-Back.jpg

 

 


دریافت اطلاعات فنی UTM های SG 105, SG 105w, SG 115, SG 115w

 


دریافت اطلاعاتی فنی UTM های SG 125, SG 125w, SG 135, SG 135w

 


 

بدیهی است که استفاده از UTM های فوق برای شبکه دفاتر و سازمانهای کوچک ، نیازمند به ارائه سرویس های متفاوتی نسبت به روال معمول در سازمان های متوسط و بزرگ می باشد و طبیعتاً میزان و نوع خدمات فنی - پشتیبانی ارائه شده به مشتریان در این طیف ، اهمیت به سزایی در میزان رضایتمندی ایشان از تجهیزات خریداری شده و تمرکز بیشتر بر روی کسب و کار جاری خواهد داشت. 

از این رو، شرکت پرشیاسیس خاورمیانه برای دستیابی مشتریان به این سطح از رضایت و تشویق ایشان به استفاده از UTM های SOPHOS ، اقدام به ارائه خدماتی متمایز و ویژه نموده که جهت اطلاع از جزئیات آن می توانید با واحد امنیت شرکت پرشیاسیس خاورمیانه تماس حاصل فرمایید.

 


SOPHOS-UTM-Premium-Support-logo-2.jpg

 

کی از مخاطرات بزرگی که کسب و کارها و دفاتر کاری - تجاری را تهدید می نماید، دست کم گرفتن تهدیدات اینترنتی می باشد. به طور معمول، مدیران و صاحبان این دسته مشاغل با توجه به محدود بودن اندازه و وسعت شبکه سازمانی و عدم احساس نیاز به زیرساختهای پیچیده در این بخش، از خطرات نماشی از حملات نفوذگران و به سرقت رفتن اطلاعات خود غافل شده و زمانی متوجه اهمیت موضوع می گردند که دیگر دیر شده است.

 

اطلاعات تجاری، ارزشمندترین دارایی شما می باشند.


با توجه اهمیت بالای حفظ امنیت شبکه های کوچک، شرکت SOPHOS اقدام به عرضه طیف متنوعی از UTMهای خود با امکاناتی برابر با مدل های متوسط و بزرگ اما هزینه ای بسیار کمتر و مقرون به صرفه نموده است.

این UTM های کوچک قادر به انجام وظیفه به عنوان سامانه امنیتی مرکزی دفاتر و موسسات اداری - تجاری و یا بخشی از یک شبکه متشکل از مدل های مختلف UTM های SOPHOS بوده و کنترل و امنیتی مستحکم را در شبکه برقرار می سازند.

تصویر زیر، در نمایی عمومی حالتهای مختلف جای نمایی این UTM ها در سطح شبکه و را نشان می دهد.


SOPHOS-UTM-SG-105_135-diagram.jpg

 

مدل های مربوط به سری UTM های کوچک SOPHOS به منظور ارائه حداکثر راندمان با حداقل هزینه ، در دو گروه کلی با امکانات شبکه های بی سیم و بدون این امکانات ارائه می شوند:

 

SOPHOS-UTM-SG-105_115-Front.jpg


SOPHOS-UTM-SG-105_115---Back.jpg


SOPHOS-UTM-SG-125_135-Front.jpg

SOPHOS-UTM-SG-125_135-Back.jpg


SOPHOS-UTM-SG-115W-Front.jpg


SOPHOS-UTM-SG-115W-Back.jpg

 

 


دریافت اطلاعات فنی UTM های SG 105, SG 105w, SG 115, SG 115w

 


دریافت اطلاعاتی فنی UTM های SG 125, SG 125w, SG 135, SG 135w

 


 

بدیهی است که استفاده از UTM های فوق برای شبکه دفاتر و سازمانهای کوچک ، نیازمند به ارائه سرویس های متفاوتی نسبت به روال معمول در سازمان های متوسط و بزرگ می باشد و طبیعتاً میزان و نوع خدمات فنی - پشتیبانی ارائه شده به مشتریان در این طیف ، اهمیت به سزایی در میزان رضایتمندی ایشان از تجهیزات خریداری شده و تمرکز بیشتر بر روی کسب و کار جاری خواهد داشت. 

از این رو، شرکت پرشیاسیس خاورمیانه برای دستیابی مشتریان به این سطح از رضایت و تشویق ایشان به استفاده از UTM های SOPHOS ، اقدام به ارائه خدماتی متمایز و ویژه نموده که جهت اطلاع از جزئیات آن می توانید با واحد امنیت شرکت پرشیاسیس خاورمیانه تماس حاصل فرمایید.

 


SOPHOS-UTM-Premium-Support-logo-2.jpg