×

خدمات تخصصی پرشیاسیس

 

حفاظت از اطلاعات و سیستم ها به دلیل رشد روزافزون آنها در سازمان و پیچیدگی خاص خود سخت و طاقت فرسا است.

مشـاوره، طـراحی و نظارت


مشاوره، طراحی و نظارت 3 اصل مهم در پیاده سازی پروژه های IT میباشند. همواره در پروژه هـا، تیمهای نظارتی و مشـاورین پویا در جهت دهـی صحیح رونـد طراحی، اجرا و بهـره بـرداری از یک پروژه  نقش بسزایی دارند.

 

 

 

نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری و دیتـا سنتر

با توجه به اینکه امروزه شبکه های کامپیوتری زیر ساخت لازم برای استفاده از منابع فیزیکی و منطقی را در یک سازمان فراهم می نماید و در بسیاری از سازمانهـا ارتباطات دیتا، صدا، تصویر و... بر روی این بستر ارائه میگردد.

 

بیشتر بدانید

kaspersky
symantec
Sophos
eset
Fortinet
Neushield
GreyCortex