درباره محصول

هر سازمان یا شرکت، داده هاي محرمانه و مهمی را در سطح شبکه خود تولید، ذخیره و منتقل می کند که افشا یا سرقت این اطلاعات محرمانه می تواند تداوم کسب و کار و حتی موجودیت شرکت را با مخاطره روبرو نماید. اشتباهات و یا غرض ورزي نیروي انسانی از اصلی ترین عوامل نشت و سرقت اطلاعات در سازمان ها هستند که می توانند خسارات جبران ناپذیري به سازمان یا شرکت وارد آورند که نمونه هاي آن متاسفانه در کشور ما در حوزه هاي مختلف پرداخت، بانک و اپراتورها اتفاق افتاده و موجب وارد آمدن خسارات سنگینی به این شرکت ها شده است. از این رو کنترل و نظارت بر عملکرد و مکاتبات نیروهاي انسانی می تواند از بروز رخدادهاي امنیتی بزرگ جلوگیري به عمل آورد، مثلا عدم اجازه ارسال اطلاعات محرمانه به خارج از سازمان و یا شناسایی افراد ناراضی در سازمان که به دنبال شغل جدید می گردند، می تواند از بروز رخدادهاي امنیتی جلوگیري نماید.

پرسنل شركت كه جزو پايه‌هاي اصلي سازمان به شمار مي‌آيند، در عين حال مي‌توانند به عنوان تهديدي جدي براي سازمان محسوب شوند. برخي از كارمندان تظاهر به كاركردن در سازمان مي‌كنند در حاليكه صرفا در حال اتلاف منابع سازمان بوده و اغلب اوقات خود را در جهت وبگردي، چت كردن، بازي كردن و يا ساير فعايتهايي كه در راستاي منافع سازمان نيست، مي‌گذرانند. گاهي اوقات، اطلاعات ارزشمند و محرمانه سازمان، به صورت عمد و يا غير عمد از طريق ابزارهاي جانبي ذخيره ساز و يا از طريق ايميل، وب، چت و… از شركت خارج مي‌شود.

Safetica نرم افزاري قدرتمند براي حل كليه مشكلات داخلي ناشي از كارمندان و نقاط ضعف شبكه مي‌باشد. مديران ذيربط سازمان مي‌توانند كارمندان مضر را قبل از اينكه به سازمان آسيب جدي وارد آورند، شناسايي كرده و مسئوليت پذيري را در سازمان گسترش دهند. اين نرم افزار، همچنين از خروج اطلاعات شركت جلوگيري می كند.

پیمایش به بالا